Organizacja

Przedszkole Montessori – organizacja zajęć

Montessori Dzieci Świata

Przedszkole Montessori Dzieci Świata – nasz program wychowawczo-edukacyjny realizujemy w oparciu o podstawę programową MEN oraz założenia pedagogiki Marii Montessori. Dzieci nabywają wiedzę i umiejętności podczas indywidualnej pracy z materiałem Montessori oraz w trakcie zajęć w kręgu prowadzonych dla całej grupy.

W ciągu dnia odbywają się jeden lub dwa cykle pracy własnej. Pierwszy rozpoczyna się od przyjścia dziecka do przedszkola i trwa do ok. godziny 10.30. Drugi – w zależności od aktualnych potrzeb i możliwości grupy – rozpoczyna się po odpoczynku poobiednim i trwa do 15:00.

Dzieci pracują w przygotowanym otoczeniu, które wyposażone jest w materiały dostosowane do ich potrzeb i zainteresowań. Uczą się pracować w ciszy, rozwijają swoją koncentrację, samodzielność, kompetencje poznawcze.

Najlepszym potwierdzeniem są liczne opinie o nauczycielach i Przedszkolu Montessori w Mogilanach.

Montessori Dzieci Świata
Montessori Dzieci Świata

Grupę przedszkolną tworzą dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Taka różnorodność wiekowa wpływa na rozwój społeczny: umożliwia zajmowanie różnych pozycji społecznych i pełnienie różnych ról. Starsze dzieci uczą się pomagania młodszym, rozwijają w sobie empatię, poczucie bycia potrzebnymi i odpowiedzialnymi za innych.

Młodsze dzieci czerpią inspirację do bardziej zaawansowanych ćwiczeń poprzez obserwowanie starszych dzieci pracujących w tym samym otoczeniu. Dzieci uczą się prosić o pomoc i pomagać sobie nawzajem. Stają się dla siebie nauczycielami.

Zajęcia w kręgu są nie tylko wspólnym zdobywaniem wiedzy na temat otaczającego świata, ale także okazją do rozwijania swoich kompetencji społecznych poprzez uczestnictwo w grach i zabawach.

Plan dnia w naszym Przedszkolu Montessori w Mogilanach

Nasze Przedszkole Montessori w Mogilanach

Rytm pracy w przedszkolu jest dostosowany do potrzeb dzieci.

Praca własna z materiałem Montessori: ćwiczenia praktycznego dnia, kształcenie zmysłów, edukacja językowa, edukacja matematyczna, wychowanie kosmiczne; w trakcie pracy własnej przerwa na śniadanie

Spotkanie w kręgu: zajęcia tematyczne, zajęcia dodatkowe

Spacer / Zabawy ogólnorozwojowe w ogrodzie przedszkolnym

Ćwiczenie ciszy i koncentracji, przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne

Obiad

Odpoczynek, czytanie książek

Praca własna z materiałem Montessori: ćwiczenia praktycznego dnia, kształcenie zmysłów, edukacja językowa, edukacja matematyczna, wychowanie kosmiczne lub zajęcia tematyczne/ zajęcia dodatkowe lub zabawy swobodne wg zainteresowań dzieci

Podwieczorek

Zabawy swobodne wg zainteresowań dzieci


Program

Nasze Przedszkole Montessori Dzieci Świata w Mogilanach

W naszym przedszkolu realizujemy program wychowawczo-edukacyjny w oparciu o podstawę programową MEN oraz założenia pedagogiki Marii Montessori. Dzieci nabywają wiedzę i umiejętności podczas indywidualnej pracy z materiałem Montessori oraz w trakcie zajęć w kręgu prowadzonych dla całej grupy.

W ciągu dnia odbywają się jeden lub dwa cykle pracy własnej. Pierwszy rozpoczyna się od przyjścia dziecka do przedszkola i trwa do ok. godziny 10.30. Drugi – w zależności od aktualnych potrzeb i możliwości grupy – rozpoczyna się po odpoczynku poobiednim i trwa do 15:00.

Dzieci pracują w przygotowanym otoczeniu, które wyposażone jest w materiały dostosowane do ich potrzeb i zainteresowań. Uczą się pracować w ciszy, rozwijają swoją koncentrację, samodzielność, kompetencje poznawcze.

Grupę przedszkolną tworzą dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Taka różnorodność wiekowa wpływa na rozwój społeczny: umożliwia zajmowanie różnych pozycji społecznych i pełnienie różnych ról. Starsze dzieci uczą się pomagania młodszym, rozwijają w sobie empatię, poczucie bycia potrzebnymi i odpowiedzialnymi za innych. Młodsze dzieci czerpią inspirację do bardziej zaawansowanych ćwiczeń poprzez obserwowanie starszych dzieci pracujących w tym samym otoczeniu. Dzieci uczą się prosić o pomoc i pomagać sobie nawzajem. Stają się dla siebie nauczycielami.

Zajęcia w kręgu są nie tylko wspólnym zdobywaniem wiedzy na temat otaczającego świata, ale także okazją do rozwijania swoich kompetencji społecznych poprzez uczestnictwo w grach i zabawach.


Zajęcia dodatkowe w Przedszkolu Montessori

Nasze Przedszkole Montessori Dzieci Świata w Mogilanach

Oprócz zajęć montessoriańskich w przedszkolu dzieci rozwijają swoje umiejętności pod okiem wykwalifikowanych specjalistów, uczestnicząc w zajęciach skierowanych do wszystkich dzieci, wliczonych w czesne

Na tych zajęciach dzieci poznają świat muzyki i tańca. Nauczyciel prowadzi z dziećmi różne zabawy muzyczno – ruchowe przy akompaniamencie pianina. Dzieci używają różnych instrumentów, uwrażliwiających słuch oraz wyczucie rytmu. Chętnie uczą się wielu nowych piosenek.

Na tych zajęciach dzieci wykorzystują różne materiały i techniki do tworzenia samodzielnie wykonanych prac. Często w czasie zajęć dzieci słuchają muzyki, która pomaga im wczuć się w nastrój dzieła, nad którym pracują. Zajęcia te rozwijają kreatywne myślenie dzieci, rozszerzają ich zdolności manualne oraz twórcze.

to plastyka sensoryczna, która stymuluje zmysły: wzroku, dotyku, węchu i zapachu. Opiera się na ekologicznych materiałach (produktach spożywczych, naturalnych barwnikach). Pozwala dzieciom na poznawanie mnogości faktur i barw. Warsztaty sensoplatyczne wspierają dziecko w budowaniu świadomości swojego ciała i przestrzeni, rozwijaniu sprawności ruchowej i poznawczej, a także wpływają na kształtowanie kompetencji interpersonalnych.

Na tych zajęciach dzieci poznają podstawy języka. Śpiewają piosenki, bawią się w różne gry i zabawy ułatwiające zapamiętywanie nowych słów. Kontakt z językiem angielskim w przedszkolu ułatwi im później naukę w szkole.

prowadzone przez grupę podróżników, którzy przemierzają świat, by dzielić się tym, czego doświadczyli – by uczyć, inspirować i wychowywać w duchu pokoju, równości i szacunku.

Oprócz tych zajęć w przedszkolu w czasie popołudniowym odbywają się zajęcia dodatkowo płatne, skierowane do dzieci chętnych. W zależności od potrzeb i zainteresowań dzieci są to: ceramika, tańce, dogoterapia.


Wyżywienie

Nasze Przedszkole Montessori Dzieci Świata w Mogilanach

Idea Montessori zakłada rozwój samodzielności także w trakcie posiłków. Poprzez różnorodność produktów Przedszkole Montessori Dzieci Świata w Mogilanach umożliwia dzieciom podejmowanie wyboru. Zachęcamy do próbowania nowych produktów, tym samym kształtując prawidłowe nawyki żywieniowe.

W trakcie pełnionych dyżurów dzieci nakrywają do stołu, tym samym ucząc się podejmowania działań dla innych. Podczas posiłku nakładają na talerz tyle, ile chcą zjeść.

Po skończonym jedzeniu każde dziecko odnosi naczynia i porządkuje swoje miejsce przy stole.

około 8:30. Dzieci dostają warzywa i owoce oraz pieczywo, masło, serek twarogowy, ser żółty, wędlinę, pasty kanapkowe oraz warzywa i owoce (które mogę same wcześniej pokroić). Raz w tygodniu w menu znajduje się mleko z płatkami owsianymi, kaszą manną, kaszą jaglaną lub płatkami kukurydzianymi.

około 15:00. Podczas obiadu serwowana jest zupa oraz II danie (najczęściej: ziemniaki, kasze, ryż lub makaron, warzywa, mięso, naleśniki, pierogi, kluski na parze itp.)

około godziny 15:00. Pojawiają się tu: jogurty, płatki pełnoziarniste z suszonymi owocami, zdrowe ciasta, kanapki z dodatkami (ser żółty, wędlina, hummus, pasty warzywne i warzywa), galaretki, kisiele. Zawsze do podwieczorku podawane są świeże owoce.

W trakcie dnia dzieci mają dostęp do wody.


W sekcji O nas znajdziemy ogólne informacje o naszej placówce. Z działu O Metodzie dowiemy się, kim była Maria Montessori oraz kim jest dziecko w systemie Montessori, czym jest polaryzacja uwagi, normalizacja i fazy wrażliwe oraz jak wygląda przygotowane otoczenie. W dziale Organizacja znajdują się informacje o naszym programie, planie dnia, zajęciach dodatkowych i wyżywieniu. W zakładce Rekrutacja poznamy proces rekrutacji. Więcej opinie o naszym przedszkolu można znaleźć zarówno na profilu Facebook jak i w Google Maps.