Montessori Dzieci Świata

Otwieramy przed dzieckiem świat, pokazujemy mu jego różnorodność i piękno

Nauka przez działanie

Indywidualne podejście

Podążamy za dzieckiem, jego możliwościami, zainteresowaniami i potrzebami. Pracujemy w małych grupach mieszanych wiekowo.

Przygotowane otoczenie

Tworzymy przestrzeń, w której dziecko może być samodzielne i niezależne oraz ma najlepsze warunki do rozwijania koncentracji oraz do eksploracji świata.

Montessori dzieci swiata

Najlepsza opieka

Nauczyciele są profesjonalistami, posiadają wiedzę z zakresu pedagogiki przedszkolnej oraz metodyki Marii Montessori.

Wspieramy dziecko na każdym etapie rozwoju

Nasz program edukacyjno-wychowawczy realizujemy w oparciu o podstawę programową MEN oraz założenia pedagogiki Marii Montessori.

Tworzymy najlepszą przestrzeń do edukacji, opieki i wychowania

PROGRAM

Nasz program edukacyjno-wychowawczy realizujemy przede wszystkim podczas indywidualnej pracy z materiałami Montessori oraz podczas zajęć w kręgu prowadzonych dla całej grupy.

ZAJĘCIA DODATKOWE

Oprócz podstawowych zajęć montessoriańskich dzieci rozwijają swoje zainteresowania, uczestnicząc w zajęciach dodatkowych prowadzonych przez wykwalifikowanych nauczycieli.

WYŻYWIENIE

Oferujemy zdrowe posiłki, które obfitują w dużą ilość owoców i warzyw. Respektujemy różne diety. Pomagamy dzieciom w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych.

Słowa rodziców są kluczem
dla rozwoju dzieci

Agata

Sławomir

Magdalena

Marta

Ciekawostki – Artykuły – Informacje


W sekcji O nas znajdziemy ogólne informacje o naszej placówce. Z działu O Metodzie dowiemy się, kim była Maria Montessori oraz kim jest dziecko w systemie Montessori, czym jest polaryzacja uwagi, normalizacja i fazy wrażliwe oraz jak wygląda przygotowane otoczenie. W dziale Organizacja znajdują się informacje o naszym programie, planie dnia, zajęciach dodatkowych i wyżywieniu. W zakładce Rekrutacja poznamy proces rekrutacji. Więcej opinie o naszym przedszkolu można znaleźć zarówno na profilu Facebook jak i w Google Maps.